Proces održavanja obuhvaća sve aktivnosti kojima se stanje radnih sredstava održava na proizvodnoj razini. Sposobnost održavanja odnosi se na mogućnost popravka radnih sredstava u slučaju nastanka kvara.

Vršimo poboljšanja sredstava za rad ili promjenu njihove funkcije.

Radovi koji se obavljaju nad radnim sredstvima radi njihovog održavanja u proizvodnom stanju jesu:

  • Popravak iznenadnih kvarova,
  • Preventivni pregledi, čišćenje i podmazivanje,
  • Pronalaženje i otklanjanje slabih mjesta,
  • Kontrolni pregledi,
  • Planski popravci (mali, srednji i veliki)