Pod građevinsko-obrtničke radove spadaju:

  • izgradnja obiteljskih kuća
  • adaptacija
  • rekonstrukcija i dogradnja
  • uređenje okoliša