U građevinsku bravariju ubrajamo izradu:

  • raznih vrsta metalnih ograda,
  • podkonstrukcija za alucobond fasade,
  • podkonstrukcije za montažu fasadnih panela,
  • krovne konstrukcije,
  • podkonstrukcije na lođama itd.

Pozicije na građevinskim objektima izrađujemo precizno prema shemama glavnog projekta, a proizvode koje ugrađujemo su od kvalitetnih i atestiranih materijala.